Judoclub Berkel-Enschot bestaat al langer dan 55 jaar en is opgericht door Jo Engel. Op 1 juni 1961 begon Jo in een leegstaand oud pand van de Caeciliaschool aan het Torenpad (later is dit pand, voordat het werd gesloopt, nog omgebouwd tot jeugdhuis ’t Torenhoekske). Daar gaf Jo op een oude voor 450 gulden op de kop getikte judomat aanvankelijk aan 27 leden les.

Bij de oprichting kreeg Jo steun van Kees Kools († 3 mei 2009), de oprichter van de ‘Eerste sport- en judovereniging Goirle’. Kees Kools stond daarnaast ook nog aan de wieg van de judoverenigingen ‘Sint Jan’ in Moergestel en ‘Deusone’ in Diessen. Tussen deze vier, historisch in de persoon van Kees Kools met elkaar verbonden judoclubs, bestaat nog steeds een bijzondere onderlinge band en samenwerking. Deze gezamenlijke historie verklaart ook meteen de traditionele jaarlijkse interscholaire clubkampioenschappen tussen de judoka's van die vier judoclubs, waarbij de winnende club de enorme Kees Kools wisselbokaal mee naar huis mag nemen.

De jonge club kreeg helaas snel te maken met een groot ledenverloop. Jo ging toen met zijn judoka’s meedoen aan wedstrijden bij Shin-gi-tai in Tilburg, waar Jo ook zijn eerste dangraad behaalde. Hoewel de door Jo getrainde judoka’s nog maar waren gevorderd tot de gele band, namen ze het met succes op tegen blauwe en bruine banden. Deze prestaties bleven niet onopgemerkt, waardoor ook het eerder teruggelopen ledental weer snel herstelde.

Met de komst in 1967 van De Schalm met daarin ook een gymzaal verhuisde Jo Engel met zijn judoka’s daarheen. Uit eigen portemonnee werd een nieuwe mat aangeschaft. Die kostte toen al gauw 3.000 gulden. Het was wel lastig dat die grote en zware mat voor iedere les weer steeds opnieuw moest worden gelegd en erna weer opgeruimd. Jo's wijze van lesgeven bleef goed aanslaan en tot vermeldenswaardige resultaten leiden. Zo wist Jo met zijn judoka Jos Wouters zelfs door te dringen tot de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle. Jos bereikte er het erepodium en werd derde van Nederland.

In 1978 werd de Gemeentelijke Sporthal ’t Ruiven opgeleverd waarin de judoclub een dojo ruimte (inclusief judomat!) ter beschikking kreeg. Voor het 25-jarig bestaan in 1986 werden allerlei activiteiten ontplooid. Wel aardig om in dat verband te vermelden is, dat er bijvoorbeeld een door de plaatselijke slagers ter beschikking gesteld heel (aanvankelijk levend) varken te winnen was. In de pauze van het door ons ter gelegenheid van ons jubileum op zondag 1 juni 1986 georganiseerde interscholaire toernooi kreeg Kees Kools, die toen al 12 jaar lang supervisor van de betrokken verenigingen was, als dank daarvoor een plaquette aangeboden en uiteraard werd ook zijn vrouw toen in de bloemetjes gezet.

Voor de club en Jo zelf kende de periode daarna een schaduwzijde. Om gezondheidsredenen kon Jo n.l. een hele tijd geen les geven. Gelukkig was Arie Redelijkheid van de ‘Eerste sport- en judovereniging Goirle’ toen bereid om ruim een jaar lang ook bij ons de lessen te verzorgen, waarna Jo het vanaf september 1988 gelukkig weer kon overnemen. Jo was in diezelfde periode -ad interim- voorzitter (voor hem geen nieuwe functie want in de beginjaren vervulde hij natuurlijk in feite alle functies binnen de club).

De judoclub bleef het onder de bezielende ‘aanvoering’ van Jo erg goed doen en er werden vele successen behaald. De club had ook een groepje wedstrijdjudoka's die van vele toernooien de bekers mee naar huis namen. Ook wisten verschillende judoka's door te dringen tot (soms zelfs de hoogste trede van) het erepodium van de Zuid-Nederlandse kampioenschappen. We memoreren onder andere Sandra van der Mee, Ingrid van Gansen en Bianca de Kort als vertegenwoordigsters van het ‘zwakke’ geslacht alsook Richard van der Bruggen, John Meeuwis, Bart Henebiens, William van Raak, Stefan de Brouwer en Bas Meeuwis.

Tijdens de receptie die op 14 juni 1996 ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de judoclub werd gehouden, is aan de naam van de judoclub ‘ten shi’ toegevoegd. Dat is Japans voor ‘Engel’, zodat nu de naam Engel blijvend aan de judoclub is verbonden. Rond die tijd ook was Jo op zijn werk een voormalige judoka van hem tegengekomen, die na de middelbare school op het CIOS in Sittard de diploma's als judoleraar had behaald. Jo zag hem als zijn mogelijke opvolger bij de judoclub en zo kwam het dat Jürgen de Brouwer in dat jaar de lessen van Jo overnam.

Na een tijd ging Jo echter de wedstrijdlessen toch weer zelf doen. Jo's droom van een eigen (in plaats van gehuurde) dojo werd door de beoogde opvolger overgenomen. Maar het werd duidelijk dat die op de langere termijn met de club toch meer de commerciële kant op wilde. Het bestuur stimuleerde daarom dat vanaf het laatste kwartaal van 1998 een judoka ‘van eigen stal’, Bram Schellekens, samen met Alex de Kroon (van onze bevriende ‘Judo vereniging Deusone’, Diessen) in Weert de opleiding tot judoleider ging volgen. Alex liep toen stage bij ons en Bram kon zijn stageperiode succesvol bij de ‘Eerste sport- en judovereniging Goirle’ vervullen. In januari 1999 werd Sander van Stigt eerste op de Zuid-Nederlandse kampioenschappen. Een ander memorabel wapenfeit uit deze periode mogen we zeker niet vergeten ook te vermelden. Op initiatief van Jo gingen namelijk de team-ontmoetingen van start! Die bleken in een behoefte te voorzien en worden nu nog steeds gehouden. (Zie de pagina ‘Websites’ voor enige aanvullende informatie.)

Vanaf maart 1999 was het opnieuw Jo die alle lessen verzorgde. Dat was eigenlijk niet voorzien, maar Jürgen had ons een week eerder plots laten weten dat hij geen judolessen meer voor ons kon verzorgen. Zomaar inééns een andere instructeur was best even wennen voor de judoka's, maar Jo wist het met zijn jarenlange ervaring goed op te vangen. Met ingang van eind 2000 werden de lestaken verdeeld tussen Alex de Kroon, Bram Schellekens en Jo Engel. Vanaf de tweede helft van 2001 geeft Jo geen les meer, maar natuurlijk is hij momenteel nog steeds volop bij de club betrokken; nu als (opnieuw) voorzitter. Alex heeft nog tot juli 2004 bij ons les gegeven, maar vanaf die tijd verzorgt Bram alle judolessen in zijn uppie. Alex is (nadat Kees en Arie die rol eerder hadden vervuld) momenteel nog wel steeds onze supervisor.

Op 1 november 2010 was onze huidige judo-instructeur Bram 25 jaar bij de judoclub! Tevens verzorgde hij toen als gediplomeerd JBN-Judoleider intussen (d.w.z. vanaf 2 december 2000) ook al dik 10 jaar judolessen. Voorwaar mooie mijlpalen. De judoclub en zijn oprichter Jo Engel hebben inmiddels ook een belangrijk jubileum achter de rug, t.w. het 50-jarig bestaan per 1 juni 2011. Dat hebben we met een uitstapje met de judoka's en een receptie gevierd in het weekend van 25/26 juni 2011.

Op 09 november 2013 slaagde onze instructeur, Bram Schellekens, bij de centrale examens van de JBN in Wijk bij Duurstede voor het examen Judoleraar-A. Overigens heeft ook William van Raak, die Bram nu al erg lang in de dojo assisteert, inmiddels een erg lange staat van dienst, want William was op 8 april 2014 ook al weer 25 jaar lid.

Gebruik de knoppenbalk om naar een andere pagina te gaan.
Zie je geen knoppenbalk? Klik dan « hier ».

<span style="color:magenta; font-size: 80%;"><a href="noframes.htm"><br><br>&#171; terug naar beginscherm &#187;</a></span>